Më shumë se 250,000 fëmijë zhduken çdo vit në Evropë, dhe në Maqedoni, në mesatare, rreth 300 persona, shumica prej tyre fëmijë.

Të ndryshojmë këtë!

NAJDIME.ORG.MK e mbështet kërkimin e personave të zhdukur.

Me partnerët tanë, punojmë në më shumë histori të suksesshme

Partnerët e projektit do të punojnë bashkë për të mbrojtur fëmijët nga zhdukja dhe për të parandaluar dëmtimin e tyre. Duke përfshirë pjesë të interesuara të ndryshme (sektorin publik dhe privat, organizatat civile, mediat), do të përpiqemi për zbatimin e suksesshëm të sistemit të paralajmërimit të hershëm për fëmijët e zhdukur dhe, përmes funksionimit të tij, të mbështesim përpjekjet e shoqërisë në kërkimin dhe mbrojtjen e fëmijëve të zhdukur.

Merreni me të gjithë komunikimet dhe informacionet për detajet e kontaktit të policisë që po trajton raportin e personit të zhdukur

  • Informoni policinë për thirrjet që ju, anëtarët e familjes ose njohësit merrni nga personi i zhdukur.
  • Po ashtu, informoni policinë për çdo informacion ose detaj shtesë që mund t’ua ndihmojë në gjetjen e personit të zhdukur dhe të ndihmojë në koordinimin më të mirë të hetimit.
  • Por, mbi të gjitha, është e nevojshme të njoftohet menjëherë policia nëse personi i zhdukur gjendet përsëri, për të ndërprerë kërkimin dhe për të hequr shqetësimin.
  • Mbani një kontakt të rregullt me policinë! Lajmërojini menjëherë policinë për çdo informacion shtesë për zhdukjen. Për shembull, nëse personi i zhdukur është parë në një vend ose është takuar me dikë; nëse ka pasur thirrje telefonike, etj.
  • Nëse keni vështirësi në të kuptuarit e procedurave të policisë, pyesni!
  • Komunikimi midis jush dhe policisë është shumë i rëndësishëm për suksesin e gjetjes së personave të zhdukur.
  • E rëndësishme: Lajmërojini menjëherë policinë kur personi i zhdukur kthehet ose kur mësoni vendndodhjen e tij.