Më nevojitet ndihma!

Zhdukja e një personi pa gjurmë gjithmonë shkakton shqetësim dhe frikë tek anëtarët e familjes, miqtë dhe njohësit. Disa këshilla dhe hapa të rëndësishëm për t’u marrë parasysh dhe ndjekur kur kërkoni për një person të zhdukur mund të jenë të dobishme.

Si të vazhdoj?
Çfarë duhet bërë?
Si duhet të mendoj?

Si të përballeni me këtë situatë?
Kush mund të më ndihmojë?
Çfarë duhet të marrë parasysh në të ardhmen?

Alo Bushavko - Linja e emergjencës në kuadër të Ambasadës së Parë e Fëmijëve në botë "Megjashi" - numra të telefonit dhe kanale të tjera të komunikimit (chat, email) në dispozicion 24/7.
FIKS: 02 2465 316
CELULAR: 070 390 632

CHAT ONLINE:
HTTPS://ALOBUSHAVKO.MK/MK
EMAIL:
ALOBUSHAVKO@CHILDRENSEMBASSY.ORG.MK

Thirrje urgjente në rast zhdukje:
Policia 192

Zhdukja e një personi pa gjurmë gjithmonë shkakton shqetësim dhe frikë tek anëtarët e familjes, miqtë dhe njohësit. Por ata mund të jenë edhe partnerë shumë të dobishëm me të dhënat e rëndësishme që mund të ndikojnë në efektivitetin e kërkimit policor, pasi ata njohin më mirë karakterin e personit të zhdukur, zakonet dhe reagimet e mundshme. Ja disa këshilla dhe hapa të rëndësishëm që duhet të keni parasysh dhe të ndiqni kur kërkoni një person të zhdukur: Përpjekuni të qëndroni të qetë dhe të fokusuar. Me mend të qartë, mund të ofroni ndihmë më të mirë personit të zhdukur. Pasi kjo zakonisht është shumë e vështirë, kërkojeni një mik që të ju mbështesë dhe t’ju shoqërojë në hapat e mëtejshëm. Paraqisni një raport për personin e zhdukur te policia. Këshillohet të kontaktoni menjëherë policinë nëse një person, në kundërshtim me zakonet e tij të zakonshme, nuk paraqitet ose nëse mungesa ose vonimi i tij është pa shpjegim ose jashtëzakonisht dhe mund të supozohet se personi është zhdukur.

Informacionet në vijim do t’u jenë deponuajëve policisë gjatë kërkimit dhe klasifikimit të zhdukjes:

Kur dhe ku është parë personi i zhdukur për herë të fundit dhe nga kush?

Kur, ku dhe me kë kontaktua për herë të fundit (telefon, email, etj)?

Emrat dhe të dhënat e kontaktit të miqve, njohësve, kolegëve, partnerëve biznesorë dhe mjekëve të personit të zhdukur.

Numri i telefonit celular dhe, nëse dihet, numri serial?

A ka dyshime të arsyeshme për vetëvrasje? – Letër lamtumire

A ka nevojë personi i zhdukur për trajtim mjekësor ose ndihmë mjekësore?

A ka indikacione për probleme shëndetësore, private ose profesionale?

A posedon personi i zhdukur një mjete transporti motorike?

A ka një punë? Ku?

A mungon rroba ose objekte tjera nga shtëpia e personit të zhdukur?

A mungon pasaporta?

A janë marrë shuma të mëdha parash ose janë blerë/shitur objekte para zhdukjes?

Veshjet e parashikuara të personit të zhdukur

Përshkrim personal – gjatësia, flokët, ngjyra e syve, mjekra, syze, dhëmbët, tatuazhe dhe veçori të tjera karakteristike

Merrni një fotografi të fundit të personit dhe dorëzoni tek polica

Kur raporton zhdukjen e një fëmije, informacionet në vijim do t’u jenë deponuajëve policisë:

Informacione për identifikimin

Informacione për përshkrimin personal dhe rrobat që fëmija kishte në momentin e zhdukjes

Fotografi e fëmijës, ditarë, shënimet ose letra lamtumire

Informacione për shkollën, vendin dhe kohën e zhdukjes

Informacione për personat që ishin në kontakt të fundit me fëmijën

Informacione për arsyet e mundshme të zhdukjes

Informacione të dobishme për lëvizjet e përditshme dhe zakonet e zakonshme të fëmijës

Informacione për vendet që fëmija viziton, njerëzit me të cilët shoqërohet, adresat e miqve dhe njohësve

Numri i telefonit celular që fëmija përdor

Sigurohuni që të jeni gjithmonë në dispozicion! Jepni policisë numrin tuaj të telefonit ku mund të kontaktojnë gjatë gjithë kohës. Nëse është e mundur, jepni një person tjetër për kontakt. Mos jepni kurrë publikisht numrin tuaj të telefonit ose informacione personale të tjera për kontakt kur po kërkoni personin e zhdukur. Merreni me të gjithë komunikimet dhe informacionet për detajet e kontaktit të policisë që po trajton raportin e personit të zhdukur. Informoni policinë për thirrjet që ju, anëtarët e familjes ose njohësit merrni nga personi i zhdukur. Po ashtu, informoni policinë për çdo informacion ose detaj shtesë që mund t’ua ndihmojë në gjetjen e personit të zhdukur dhe të ndihmojë në koordinimin më të mirë të hetimit. Por, mbi të gjitha, është e nevojshme të njoftohet menjëherë policia nëse personi i zhdukur gjendet përsëri, për të ndërprerë kërkimin dhe për të hequr shqetësimin.

Mbani një kontakt të rregullt me policinë! Lajmërojini menjëherë policinë për çdo informacion shtesë për zhdukjen. Për shembull, nëse personi i zhdukur është parë në një vend ose është takuar me dikë; nëse ka pasur thirrje telefonike, etj. Mbani një kontakt të rregullt me policinë edhe nëse nuk keni ndonjë lajm. Pyetini zyrtarët për progresin e kërkimit. Hetimi policor për një person të zhdukur është një punë shumë delikate. Ekspertët dinë kur, ku dhe si të përdorin metoda të caktuara për kërkim. Nëse keni vështirësi në të kuptuarit e procedurave të policisë, pyesni! Komunikimi midis jush dhe policisë është shumë i rëndësishëm për suksesin e gjetjes së personave të zhdukur.

E rëndësishme: Lajmërojini menjëherë policinë kur personi i zhdukur kthehet ose kur mësoni vendndodhjen e tij.

MË SHUMË INFORMACIONE KUJDES PSIKOLOGJIK

Familjarët e personave të zhdukur përballojnë një stres psikologjik të veçantë, veçanërisht në rastet kur “jo-siguria” zgjat gjatë. Varësisht nga statusi i hetimit dhe koha e kaluar, ata përjetojnë një karusel emocionesh. Procesi i vajtjes – një proces i rëndësishëm për rigjallërimin e shpirtit pas humbjes së një personi të dashur, nuk mund të përfundojë në shumicën e rasteve – në fund nuk ka njohuri të vdekjes së personit të zhdukur.

Në rast të sulmeve paniku ose problemeve të tjera të shëndetit, është e këshillueshme të flisni me mjekun tuaj familjar, i cili mund të rekomandojë terapi psikologjike. Terapia me bisedë ka treguar rezultate të suksesshme.

PARANDALIMI

Zhdukja e fëmijëve Sipas kuptimeve të dhëna nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve në Republikën e Shqipërisë, një fëmijë është një person që nuk ka mbushur ende moshën 18 vjeç, dhe një fëmijë i zhdukur është një person nën 18 vjeç që ka larguar veten nga mjedisi i zakonshëm (vendbanimi ose vendi i qëndrimit) me vullnetin e tij ose kundër vullnetit të tij.

Dallimi i sjelljes rrezikshme të fëmijës që mund të çojë në zhdukje:

Shëtitja me kamionë

Takimi me persona të panjohur

Shoqërimi me njerëz me sjellje antisociale

Shtatzënia

Mospërfillja dhe keqtrajtimi në familje

Avanturizmi – dëshira për pavarësi

Probleme në familje

Rebelimi i rinor

Dështimi në shkollë

Dashuria e hidhur

Shkëputja e prindërve

Mospajtimi me vendimet e shkollës, gjykatave, dhe të tjera.

Si të parandaloni zhdukjen e fëmijës? (Këshilla për prindërit)

Lëreni fëmijën tuaj të ju tregojë gjithmonë ku është dhe me kë është.

Lëreni fëmijën tuaj të ju tregojë sa kohë do të qëndrojë dhe t’ju informojë për ndonjë ndryshim në planin e përcaktuar.

Zbuloni miqtë e fëmijës tuaj dhe kërkoni që të ju japin numrat e tyre telefonikë.

Fëmija juaj të mbajë në mend numrin tuaj të telefonit celular.

Tregoni tij/ajo kënd të drejtohet për ndihmë nëse ju nuk jeni i/e disponueshëm.

Mësoni fëmijën për të njohur dhe shmangur situatat rrezikshme dhe si të sillen nëse hasen në këto situata.

Mësoni fëmijën që gjithmonë mund të drejtohet në një stacion policie ose në një oficer policie për ndihmë.

Paralajmëroni për rreziqet e autostopit dhe hyrjes në mjete të personave të panjohur.

Paralajmëroni që të mos shkojë me persona të panjohur.

Bisedoni hapur dhe sinqerisht me fëmijën tuaj, dëgjoni kur t’ju tregojë për shqetësimet, ndjenjat dhe problemet që ka.

Inkurajoni fëmijën tuaj për të qenë i/e suksesshëm në jetë.

Mësoni fëmijën tuaj të jetë përgjegjës për veprimet e tij/ saj.

Mbrojeni fëmijën tuaj nga ndjenja e vetmisë dhe izolimit.

Forconi fëmijën tuaj për të kundërshtuar keqtrajtimin fizik ose verbal.

Bëni shtëpinë tuaj një vend besimi dhe mbështetje.

Mbanini premtimet tuaja.

Tregoni dashuri dhe ndjenja ndaj fëmijës tuaj.

Bëhuni shembull për fëmijën tuaj.